Duktiga projektledare är viktiga för ditt företag

12 juli 2019 jonas olsson
Duktiga projektledare är viktiga för ditt företag

Förändringsarbete är sällan enkelt, och att införa förändringar på en arbetsplats kan många gånger vara en stor utmaning. Särskilt på stora arbetsplatser. Därför är det viktigt att se till så att förberedelsearbetet görs ordentligt och på ett bra sätt. Vad som ska förändras är oftast givet, kanske på grund av nya lagar eller direktiv uppifrån, ekonomiska eller praktiska orsaker eller på grund av behov som växt fram över tid. Det går oftast inte att påverka särskilt mycket. Vad som däremot går att påverka är hur förändringarna införs, och detta kan vara det som avgör om det blir lyckat eller inte.

 

 

Vem bör leda förändringsarbetet?

En förändring går så mycket bättre om människorna som berörs är positivt inställda. Att alla förstår vad som händer och vad som kommer att hända. Därför bör varje större förändring drivas av professionella projektledare som har utbildning i Change management och övrigt förändringsarbete. I projektledarutbildningar får man lära sig hur man inför förändringar på bästa sätt. Hur man jobbar med organisation, grupper, samspel och ansvarsfördelning, och hur man driver ett projekt eller ett förändringsarbete framåt. Något annat som ingår är vikten av tydlig kommunikation, hur man hanterar osäkerhet och vikten av uppföljningar och mätpunkter för att se att arbetet går åt rätt håll.

 

Välj utbildningsanordnare med omsorg

Det finns företag som har specialiserat sig på att utbilda ledare och projektledare, antingen genom de kurser de anordnar, eller genom att de skräddarsyr en utbildning för ett särskilt företag. De kan också ofta erbjuda en konsultfunktion som innebär att de finns kvar som en resurs för företaget, efter det att kursen är slut, för att stödja och förädla verksamheten. Därför är det viktigt att du är noggrann när du väljer vilka du ska anlita för att hålla den här typen av utbildningar för ditt företag. Om det fungerar bra kan det bli en relation för lång tid framåt.

Fler nyheter