Ekonomiska svårigheter vid sjukskrivning kan underlättas något med hjälp av sjukförsäkring

01 maj 2021 Cecilia Olsson

editorial

Det är klokt att teckna diverse försäkringar för att kunna känna sig tryggare om man skadar sig, blir bestulen, råkar ut för en brand, blir sjuk eller drabbas av någon annan form av olycka. Även om många försäkringar tecknas privat så finns det också försäkringar som man kan ha genom sin anställning. En väldigt vanlig sådan är Afa Försäkrings sjukförsäkring. Den gäller för privat anställda arbetare, kooperativt anställda arbetare, anställda inom kommun, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag samt företagare som har tecknat egen försäkring.

En sjukförsäkring som kan bidra till mindre stress under en påfrestande tid

När man har blivit sjukskriven så kan man dessvärre också drabbas av ekonomiska svårigheter. Detta eftersom man plötsligt ska klara sig på mindre pengar än vad man är van vid att få in. En sjukförsäkring är en ekonomisk försäkring och den kan därmed underlätta rent ekonomiskt när man är sjukskriven under en längre tid.

Sjukförsäkring

Vid sjukdom så finns det väldigt mycket annat att oroa sig för, utöver ekonomin, och det kan därför vara betydelsefullt att den oron kan lindras något med lite extra ersättning i kombination med sjukpenningen från Försäkringskassan. En sjukförsäkring ger helt enkelt lite mer ekonomisk trygghet vid en långtidssjukskrivning och ersätter till viss del förlorad arbetsinkomst.

En kompletterande sjukförsäkring som ger en form av ekonomisk trygghet 

Afa Försäkrings sjukförsäkring är en komplettering till sjukpenningen från Försäkringskassan. Hur stor ersättning man har rätt till beror bland annat på hur stor ersättningen från Försäkringskassan är samt vilken anställning man har. Oavsett så kan man få hjälp med lite extra inkomst under en kämpig tid.

Det går att ansöka om ersättning från sjukförsäkringen från den dagen man inte längre får sjuklön från arbetsgivaren och det kan enkelt göras via Afas hemsida. En sjukförsäkring hos Afa Försäkring erbjuder helt enkelt lite mer ekonomisk trygghet när man blivit sjukskriven.

Fler nyheter