En anläggares vän

16 maj 2020 william eriksson

När man arbetar med anläggning så är man ordagrant och rotar i marken. Ofta finns det inte något som skyddar och ganska snabbt gör rörelser med grävmaskinen, hjullastaren eller vad man använder, att marken blir mjuk och maskinen börjar sjunka så sakteliga. För att kunna fokusera på sitt arbete så behöver man därför ibland något som jämnar ut marken och maskinens vikt. Något man kan lägga ovanpå marken och som är lätt att flytta med sig vid behov. Ett sådant markskydd är körplåten.  

 

Gräva en grop

Markskydd är även något som man kan behöva då man skyddar uppgrävd mark i form av diken, gropar och brunnar. Det kan antingen vara att man behöver gå eller köra över håligheten eller för att man helt enkelt inte ska råka trilla ner i håligheten och skada sig som människa eller djur. Vanligt är att man lägger över en Körplåt som en tillfällig lösning innan lock eller massor är påfyllda så alla risker eliminerats. Om man nyttjar körplåtar på publika områden så brukar man även varna genom att sätta dit varningsskyltar och kanske även dra en linje med sprayfärg.

 

Hyra eller köpa

Körplåtar kan man antingen hyra eller köpa och vilket man väljer beror helt på vad man själv vill. Att ha egna körplåtar kan förvisso bli billigare i längden, om de används mycket, men samtidigt kräver körplåtar en förvaringsyta. De är dessutom så pass tunga att man inte kan förflytta dem i större antal från ett område till ett annat. Så även om man använder körplåtar frekvent så är det många som ändå väljer att hyra in dessa vid behov. Företag som hyr ut eller säljer körplåtar finns åtkomliga på de flesta större orter. Och förutom att hyra ut och sälja så arbetar man även med att reparera, underhålla och kapa körplåtarna om kunden har ett speciellt behov av detta. 

 

Fler nyheter