Ge ditt barn en trygg och givande skolgång

27 februari 2019 Jenny Olsson
Ge ditt barn en trygg och givande skolgång

När man ska välja skola till sitt barn ska man välja med omsorg. Det är oerhört viktigt att skolan, på alla sätt är bra. Barnen ska lära sig saker men också tycka att skolgången är givande. Det är också viktigt att barnen får den kunskap de behöver för framtida studier samt att skolan känns som en trygg plats att skicka sitt eller sina barn till. 

En skola i Svedala som består av två fristående förskolor och en friskola med fritidshem arbetar med Friluftsfrämjandets pedagogik i Ur och Skur. Pedagogiken här är utvecklad för att nå läroplanens mål genom utomhuspedagogik, friluftsliv, upplevelsebaserat lärande och medvetet ledarskap. Det är viktigt att barnen lär sig allt som de behöver för framtida skolgång men det är också viktigt för dem att ta del av andra saker som finns utanför böckerna som till exempel att vara ute i skog och natur, umgås och dela med sig och så vidare. Skolan är så mycket mer än bara en lokal med böcker. Här tillbringar också barnen den större delen av sin tid som barn och därför är det oerhört viktigt att skolan känns trygg och pedagogisk. 

Skolan i Svedalas vision är nyfikna, trygga och friska barn och det känns humant och som det ska vara. Här erbjuder de en trygg miljö med kreativt och lustfyllt lärande. Barnen ska inte bara växa upp och lära sig saker de ska också ha en lust att skapa och att lära samt att vara nyfiken för att bejaka sina egna intressen och utvecklas som människor. Eftersom barnen tillbringar så stor del i skolan så är de också den som till stor del formar dem. Att skicka sitt barn till en skola som känns trygg och utvecklande är oerhört viktigt. Man vill veta att barnen har det bra samtidigt som de känner sig trygga och får den kunskap som de behöver. 

 

Fler nyheter