Hur man utför markarbeten i Brålanda

08 september 2020 jonas olsson

Planering är a och o när man ska utföra markarbeten, vilken typ av arbete det än rör sig om och vad syftet än är. Med planering menas att ordentligt ta reda på vilken typ av mark man ska arbeta med. Och vad man vill få ut av de markarbeten som ska utföras.

Eftersom det krävs en hel del maskiner och kunskap för att få det önskade resultatet så bör man också noggrant specificera vad slutresultatet ska vara. Det är även viktigt att man kontrollerar eventuella godkännanden som behövs. Som exempelvis bygglov. Utan det kan man till och med bli tvungen att återställa marken igen.

 

Samarbete mellan yrkesgrupper

Om man exempelvis ska bygga ett nytt hus så krävs det att man har ett fungerande samarbete mellan de olika yrkesgrupperna som involverar i projektet. Det kan vara kommunens bygglovsenhet, rörmokare, elektriker, trädgårdsdesigner, plattsättare och snickare. Men det kan även vara andra funktioner som behöver få sin åsikt hörd.

För att grundläggningen ska bli helt korrekt behöver de företag som utför markarbeten i Brålanda, som till exempel https://hentrab.se/, veta vilken typ av grund som ska vara under huset. En gjuten platta kräver andra förberedelser än exempelvis en torpargrund. Och man måste även veta var alla rör ska anslutas.

 

 

Början till allt

Den som utför markarbeten är den som sätter grunden och början till allt. Innan markarbetet är utfört kan man inte börja med något annat inom byggnationen. Oftast kan man inte ens börja arbeta med trädgården.

Vid en nybyggnation brukar man inte bara gräva för husets grund och dränering. Man gör oftast också uppfarten till huset och eventuell grund för garage eller carport. Men det är inte heller ovanligt att man jämnar till hela trädgården. I det kan det ingå att man tar bort eller tillför massor eller matjord. Det beror på tomtens skick.

Fler nyheter