Lättare i rörelsen

09 juni 2020 Lily Hansen

Maskiner som har rörliga delar där metall går emot metall, behöver hjälp av något ämne för att delarna ska glida lättare och inte friktion med värmeutveckling och slitage ska uppstå. Detsamma gäller hydraulik. Ibland kan man ha någon typ av muff av exempelvis gummi som, liksom en menisk i kroppen, agerar stötdämpare och ger en mjukare kontakt. Men ibland kan man istället behöva tillföra någon typ av smörjning, för att det ska bli en smidighet och lätthet mellan de olika delarna.   

 

Hur man tillför smörjning

När det gäller smörjning så kan man i vissa maskindelar fästa en slags insprutningsventiler som med jämna mellanrum tillför smörjmedel i rätt mängd och vid rätt tid. Men fast det är det enklaste sättet att tillföra smörjmedel så är det inte alltid det fungerar, och då får man istället löpande tillföra medlet manuellt. Antingen kan man smörja på medlet med händerna, med någon typ av spatel eller genom en spruta. Det beror på var smörjningen ska ske och vilken typ av medel och konsistens som man använder.

 

Flytande eller tjocka

Smörjmedel finns i alla möjliga tjocklekar som oljeliknande rinnande vätskor, mjuka formbara medel liknande kräm eller tjocka och rätt hårda smörjmedel som kan vara lite svårare att applicera. Ibland får man prova sig fram, men oftast har tillverkaren av maskinen ett förslag på vilket medel som är mest lämpligt att använda. Det är också viktigt att det medel man använder inte reagerar negativt med maskindelarna eller ger motsatt effekt än den önskade. Och även om man tillför rätt medel vid rätt tid, så är det viktigt att man har löpande kontroll över maskinen så att inget oförutsett händer. Det beror på att de flesta smörjmedel har olika fasthet beroende på temperaturen och det kan även finnas vissa mindre variationer i medlet man köper. Var även noga med att kontrollera smörjmedlets bäst före datum. 

 

Fler nyheter