Säker bergsprängning, säker kompetens

04 juli 2019 jonas olsson
Säker bergsprängning, säker kompetens

Vid byggprojekt av olika slag behövs som bekant en mängd olika kompetenser. Idag i vårt moderna samhälle skulle över huvud taget inga vägbyggen eller byggnation av exempelvis bostadsområden, industrilokaler eller övriga kommersiella byggnader eller liknande kunna ske utan samarbete mellan en mängd olika yrkesgrupper. Ser vi på början av processen finns en av de största utmaningarna i att kunna hantera topografi och olika geografiska utmaningar på ett smidigt, estetiskt tilltalande och säkert sätt. Med säkert avses då både säkerhet vid arbetenas utförande men även att säkerheten skall bestå då det är dags att börja använda områdena. Där har de företag som sysslar med bergsprängning en given plats.

 

Säkerhet och modern teknik

Idag är bergsprängningen betydligt mer sofistikerad än den var ursprungligen och sker med ett antal olika tekniker beroende på området och vilket slags bygge som planeras. Exempelvis kräver ett bygge av en ny väg långt från boende och annat helt andra resurser än en planerad sprängning i en miljö som i övrigt redan är bebyggd. En tunnelsprängning är helt väsensskild från en sprängning under vatten, eller en så kallad försiktig sprängning. Vad man behöver ta hänsyn till varierar, och i vissa fall används en kombination av flera tekniker.

Intelligent val av entreprenör

När ni ska välja samarbetspartner som har kompetens för bergsprängning bör ni först kontrollera att företaget har rätt certifikat och sprängkort som baskrav. Sedan är kompetens och erfarenhet självklart något ni eftersöker, och en kapacitet att ta sig an delen med bergsprängning, från planering till eventuell bortforsling av material. Att företaget ni söker har egen verkstad och en stor maskinpark kommer också att underlätta, då detta förhindrar onödiga förseningar och uppehåll i arbetet.

Med rätt entreprenör säkerställer ni att arbetet blir utfört inte enbart snabbt, utan med noggrannhet, säkerhet och kompetens. Att välja rätt företag är inte bara klokt utan arbetsbesparande och rentav nödvändigt. Här är ett exempel på ett bra företag som kan hjälpa till: http://gnestabergbyggare.se/.

Fler nyheter