El är allvarliga saker

08 juni 2020 patrick pettersson

En av de vanligaste orsakerna till brand i våra hem är feldragen el och gamla ledningar. El är komplicerade saker och så gott som alla elinstallationer måste utföras av en behörig elektriker. Man kan alltså inte anlita snickaren för att sätta in ett extra eluttag, eller själv installera spottar i taket. Infällda spotlights ska ha ett ventilerat utrymme ovanför så att värmen kan ledas ut. Det kanske inte börjar brinna med det samma. Ibland tar det flera år och då kanske det är en ny ägare av bostaden. Därför är det bra att som köpare alltid fråga vem som har utfört installationerna och även begära dokumentation på detta. En auktoriserad elektriker i Västerås eller någon annanstans lämnar alltid papper på vad som har gjorts. Man visar även vilka material som har använts vid elinstallationen.

 

Kontrollera regelbundet att jordfelsbrytaren fungerar

Felaktigt kopplad el kan orsaka dödsolyckor då personer får elchocker genom kroppen. Men även med rätt dragen el kan det ibland bli fel. Elapparater kan av någon anledning bli strömförande. Då är det viktigt att ha en jordfelsbrytare som är rätt installerad. En jordfelsbrytare ska dessutom regelbundet kontrolleras så att man vet att den fungerar. Skulle den inte göra det när man trycker på testknappen ska man omgående kontakta en elektriker för att få felet åtgärdat.

 

Elektrikern ni anlitar ska vara registrerad hos elsäkerhetsverket

Alla auktoriserade och godkända elektriker är registrerade hos elsäkerhetsverket. Därför är det ganska så enkelt att alltid innan ett elarbete utförs förvissa sig om att personen man anlitat för uppdraget har de rätta certifikaten. Be även om referenser från tidigare uppdragsgivare, och var noga med att arbetet dokumenteras ordentligt. Se till så att ni sedan får alla papper. Skulle något ändå gå fel visar man dokumentationen över elinstallationen för försäkringsbolaget. De kan sedan se till så att allt har gått rätt.

 

Fler nyheter