Redovisning – vad bör du veta?

07 mars 2020 patrick pettersson
Redovisning – vad bör du veta?

Vad står begreppet redovisning för och vad behöver du veta i samband med det?

Redovisning utförs av varje svenskt företag och består av olika rapporter. Det huvudsakliga målet med redovisning är att visa vad som händer i ett företag genom att beräkna resultat och visa verksamhetens olika moment. All finansiell information om ett företag finns i dess redovisning. Självklart måste en hel del lagar och regler följas för att ens redovisning ska anses vara rättvisande. Några bra exempel är årsredovisningslagen och bokföringslagen, men även EU:s regler och riktlinjer. 

 

Redovisning visar företagets riktiga situation

Redovisning visar vad som sker i ett företag, hur det går för det och vilka resultat det uppnår. Allt detta är klätt i siffror och som det nämndes tidigare följer all form av rapportering strikta regler.

En del rapporter framställs en gång i månaden. De visar företagets situation för en kortare period jämfört med till exempel årsredovisningen som sammanfattar det gångna året och vad som en verksamhet åstadkommit.

Rapporteringen förbereds för olika intressenter. Viss redovisning visas endast internt för företagets ledning medan annan skickas in till Skatteverket eller externa intressenter som exempelvis aktieägare.   

 

 

Redovisning utförs av specialister

Redovisning utförs alltid av specialister, utbildade inom bokföring. Varje företag bör anlita en extern yrkesman som hjälper till vid behov eller helt enkelt anställa en sådan.

Behöver du hjälp med redovisning i haninge, Malmö eller en annan stad i Sverige kan du söka efter en passande redovisningsfirma på nätet. Som exempel på en sådan kan nämnas https://www.tyresoredovisning.se/.

Redovisning kräver inte bara en passande utbildning, utan även stor noggrannhet och förståelse för vilka processer som alla siffror visar och står för.  Regelverken inom redovisning uppdateras kontinuerligt, vilket ställer höga krav på dem som arbetar inom området. En specialist måste därmed hålla sig informerad om alla nya gällande lagar och följa dem.

Fler nyheter